Kontakt

Za sve informacije u vezi projekta, mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti i/ili terenska istraživanja, te prijedloge i komentare na sadržaj web stranice, obratite se na:

doc. dr. sc. Irena Radić Rossi
Sveučilište u Zadru
Odjel za Arheologiju
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
HR-23000 Zadar

Tel.:    +385 (0)23 200 579    
Mob.:    +385 (0)91 589 07 94
e-mail:    irradic@unizd.hr

e-mail projekta AdriaS:     adrias.project.unizd@gmail.com