Sažetak

Osnovni cilj projekta AdriaS jest potaknuti i razviti sustavno interdisciplinarno istraživanje arheoloških i povijesnih svjedočanstava o istočnojadranskoj brodogradnji i plovidbi. Bogatu jadransku pomorsku prošlost, promatranu sa stanovišta tehnološkog razvoja drvene brodogradnje, nije se donedavno sustavno proučavalo zbog nedostatka odgovarajućih materijalnih sredstava i čvrste metodološke osnove.

Projekt razmatra kognitivne i praktične sljedove tehnološkog razvoja brodogradnje i plovidbe, proučavajući međusobne odnose tehnologije s jedne, te kulturno-povijesnog i ekonomsko-političkog konteksta s druge strane. Usredotočen je na problematiku iz svih vremenskih razdoblja ljudske prošlosti (prapovijest, antika, srednji vijek i rani novi vijek) putem aktivnog terenskog rada, arhivskog istraživanja i eksperimentiranja u području virtualne stvarnosti. Počevši od problematike ilirskih lemba i liburnskih liburna, do složene problematike velikih kasnorenesansnih trgovačkih brodova, projekt nudi sveobuhvatan pregled nekadašnjih brodograditeljskih postignuća, te u hrvatsku znanost uvodi sustavan metodološki pristup proučavanju brodskih konstrukcija iz prošlosti.

Oslanjajući se na stanje istraživanja u području arheologije broda i pomorske povijesti na svjetskoj razini, projekt ima za cilj uvesti najsuvremenije metode proučavanja starih brodova, brodske opreme i tereta. On potiče inovativan interdisciplinarni pristup istraživanju najznačajnijih izravnih materijalnih svjedočanstava o istočnojadranskoj pomorskoj prošlosti, promičući međunarodnu suradnju i umrežavanje među mladim znanstvenicima. Putem promicanja rezultata projekta u javnim medijima, uključivanja šire javnosti u projektne aktivnosti, te korištenja generiranog znanja u hrvatskoj turističkoj promidžbi rezultati projekta postaju korisni za čitavu zajednicu.