Vodeća institucija

Sveučilište u Zadru (UNIZD), (www.unizd.hr), u europskom se okružju svrstava među sveučilišta srednje veličine, ali je za sada najveće u popunosti integrirano sveučilište u Hrvatskoj. Strateška orijentacija Sveučilišta zasniva se na jedinstvenom geografskom položaju Zadra i njegove regije (arhipelag koji broji 540 otoka i zaleđe s velikim prirodnim i kulturnim potencijalom), na gradu Zadru kao važnoj točci na istočnoj jadranskoj obali i tisućljetnom urbanom središtu, na njegovoj jedinstvenoj kulturno-povijesnoj baštini (pisanoj, vizualnoj, arhitektonskoj, u svim njezinim oblicima), na znanstvenim poljima i disciplinama u kojima Sveučilište u Zadru tradicionalno postiže zapažene rezultate (s naglaskom na humanističke i društvene znanosti kao što su povijest, arheologija, filologija, povijest umjetnosti, psihologija, pedagogija i dr.); na primijenjenim znanostima i tehnologiji; na novim programima za koje postoji zanimanje i potreba (geoznanosti, geografija, morsko inženjerstvo, ekonomija, informacijske znanosti, agrikultura); na interdisciplinarnim diplomskim i postdiplomskim kolegijima s prepoznatom znanstvenom orijentacijom, i na međuinstitucionalnoj i međunarodnoj suradnji. 

Istraživačka strategija Sveučilišta u Zadru usmjerena je poglavito na jadranski prostor, na izvrsnost u istraživanju, i na suradnju u domaćim i međunarodnim projektima u gospodarskom i društvenom sektoru. Uz daljnji razvoj humanističkih i društvenih znanosti, Sveučilište ima za cilj razviti tehničke, biotehničke i ostale srodne znanosti kao odgovor na prepoznatu potrebu regionalne i nacionalne ekonomije i tržišta rada, te uspostaviti multidisciplinarne i transnacionalne istraživačke timove, okupljene u kompetitivnim istraživačkim projektima i istraživačkim centrima (interdisciplinarni centri za istraživanje mora i pomorstva, istraživanje geologije i geografije obalnog krša, jadranska onomastička istraživanja i dr.).

Odjel za arheologiju jedan je od najstarijih odjela na Sveučilištu u Zadru. Studij arheologije uveden je 1957., kad je nudio obrazovanje u granama prapovijesne, antičke i srednjovjekovne arheologije, te disciplinama muzeologije i zaštite kulturne baštine. Današnji studijski program dodatno uključuje kolegije iz novovjekovne arheologije, arheološke metodologije, arheologije pomorstva i arheologije broda, te informatike za arheološke potrebe. Stručnjaci Odjela za arheologiju provode sustavna arheološka rekognosciranja i iskopavanja na kopnu, u priobalju i u podmorju.