Publikacije

Projektom AdriaS predviđa se objava određenog broja znanstvenih publikacija koje će učiniti dostupnima rezultate rada u području arheologije broda u Hrvatskoj, te ih uklopiti u povijesni, ekonomski i socijalni kontekst raznih razdoblja ljudske prošlosti. Riječ je o svojevrsnoj sintezi ranijih napora uloženih u najznačajnija istraživanja upodručju pomorske arheologije i povijesti, koja su ostvarena u Hrvatskoj tijekom proteklih pet desetljeća, ali nikada nisu promovirana na zadovoljavajućoj znanstvenoj razini.

S obzriom na financijske restrikcije, projekt nastoji iskoristiti rezultate već ostvarenih terenskih istraživačkih aktivnosti, te rezultate tekućih projekata, kao bi ih znanstveno interpretirao i integrirao u nova postignuća na svjetskoj razini.

RADOVI U PRIPREMI:

I. Radić Rossi, G. Boetto, S. Marlier (ur.), Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje: Projekt Pakoštane / Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring: The Pakoštane Project, monografija. (D 2.2 / A 2.4)    Sažetak i sadržaj

I. Radić Rossi, M. Nicolardi, Brodolom kod Gnalića - Ogledalo renesansnog svijeta / The Shipwreck of Gnalić - Mirror of Renaissance World, monografija. (D 11.1 / A 11.1)    Sažetak i sadržaj  

K. Batur, S. Čule, Novi nalazi iz podmorja Kornata / New underwater finds from the Kornati Archipelago, članak.     Sažetak

IRadić Rossi, G. Boetto, CISSA ANTIQUA - Interdisciplinarna istraživanja podmorja i priobalja uvale Caske 2005. - 2015. / CISSA ANTIQUA - Underwater and Coastal Interdisciplinary Research of the Bay of Caska, 2005 - 2015, monografija     Sažetak

RADOVI U TISKU:

I. Radić Rossi, Osnovna terminologija za potrebe arheologije broda / Basic terminology for the purpose of nautical archaeology, Archaeologia Adriatica 8. (D 2.1 / A 2.1)     Sažetak     Tablica osnovnih termina

I. Radić Rossi, M. Nicolardi, K. Batur, The Gnalić shipwreck: Microcosm of the Late Renaissance world, u D. Davison (ur.), Croatia at the Crossroads, Oxford, Archaeopress.     Sažetak

I. Radić Rossi, N. Cukrov, Archaeological Potential of the Anchialine Caves in Croatia, u G. Bailey, J. Harff, D. Sakellariou, Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes, Springer.     Sažetak

I. Radić Rossi, I. Karavanić, Croatia - Stone Age settlement and navigation, u A. Fischer, L. Pedersen, G. Bailey, Oceans of Archaeology, Wiley-Blackwell.     Sažetak

OBJAVLJENI RADOVI: