Terenska istraživanja vezana uz proučavanje jadranskog pomorstva

Stranica prikazuje terenska istraživanja u hrvatskom podmorju i priobalju, koja su provedena ili se provode pod vodstvom glavnog istraživača i članova projektnog tima. Podatci dobiveni terenskim istraživanjima koriste se za proučavanje prošlosti jadranske brodogradnje i plovidbe u okviru projekta AdriaS.Arheologija anhijalinih jama - Značajan izvor pitke vode za jadranske stanovnike i pomorce tijekom prošlosti

Slatkovodni sloj u anhijalinim jamama bio je značajan izvor pitke vode za drevne pomorce i stanovnike istočnojadranske obale. Arheološki nalazi do danas su zabilježeni u najmanje sedam jama, a uglavnom se sastoje od ulomaka amfora, keramičkog posuđa te poneke metalne posude za grabljenje vode.

Antički vodovod/Novalja - Antički podzemni vodovod isklesan u živoj stijeni

U rimsko doba na prostoru današnje Novalje na otoku Pagu nalazilo se važno urbano središte i luka na istočnojadranskom plovnom putu. Podzemni vodovod isklesan u živoj stijeni u dužini od oko 1.100 m dovodio je pitku vodu iz Novaljskog polja.

CISSA ANTIQUA - Višeslojno naselje i luka iz rimskog doba u uvali Caski na otoku Pagu

Rezultati novijih istraživanja potvrdili su kako su se u uvali Caski na otoku Pagu očuvali upečatljivi ostatci višeslojnog nalazišta, čija se najranija faza veže uz  organizirani posjed ugledne rimske senatorske obitelji Calpurnii Pisones.

Brodolom kod Gnalića - Ogledalo renesansnog svijeta - Gagliana grossa, 1583.

The cargo and the equipment of the ship were rescued in 1960s and 1970s with great success, but the ship’s hull was never researched. The excavation restarted after four decades, being one of the biggest challenges in the history of Croatian nautical archaeology.

Kopilice/Trogir - Drvene priobalne gospodarske strukture iz rimskog doba

Sustavnim pregledom terena utvrđeno je kako je riječ o kompleksnom arheološkom nalazištu iz antičkog vremena, koje uključuje kamene i drvene konstrukcije različitih namjena te veću količinu građevinskog materijala, ulomaka amfora, dolija i keramičkog posuđa za svakodnevnu uporabu.

Manganel (Makneli), uvala/Krk - Rano novovjekovno sidrište lokalnog značenja u zapadnom dijelu otoka Krka

Na osnovi preliminarne analize građevinskog materijala i ulomaka predmeta za svakodnevnu uporabu moguće je pretpostaviti kako se u uvali Manganel nalazila lučica lokalnog značenja, korištena tijekom 16. i 17. stoljeća, a možda i kasnije.

Nin - Nizovi okomito zabijenih kolaca koji podsjećaju na ribolovne zamke

Sustavnim pregledom plitkog priobalnog pojasa uz poluotok Ždrijac utvrđeno je postojanje konstrukcija sastavljenih od po dva paralelna niza drvenih kolaca, koji podsjećaju na ribolovne zamke iz antičkog ili srednjovjekovnog doba. Glavna koncentracija nalaza uočena je u zapadnom dijelu poluotoka. 

Porat/Dubrovnik - Zaštitno istraživanje stare dubrovačke gradske luke

Zaštitnim istraživanjem provedenim prilikom obnove lučkih struktura u staroj dubrovačkoj gradskoj luci potvrđeno je postojanje kulturnog sloja iz 1. st. pr. Kr. Pred Fontikom i Kaznenom kulom dokumetirani su ostatci srednjovjekovne obale i malog trokutastog mola.

Ratac, rt/Koločep - Ostatci trgovačkog broda iz 17. st., natovarenog staklenim proizvodima i sirovinama

Brodolom s teretom prozorskog stakla, staklenog posuđa, drvenih sanduka ispunjenih metalnim oruđem (lopate), te sirovina i poluproizvoda leži u blizini poluotoka Ratac. Na nalazištu se očuvalo i šest željeznih topova.

Resnik/Kaštel Štafilić - Potopljeni ostatci naselja iz prapovijesnog, helenističkog i rimskog doba

U plitkom podmorju pred današnjim turističkim naseljem Resnik, tijekom višegodišnjih istraživanja dijelom su istraženi ostatci luke iz helenističkog i rimskog doba. Nalazi iz prapovijesnog razdoblja svjedoče o naseljenosti prostora još od kamenog doba.

Sorinj, rt/Rab - Brod s teretom vinskih amfora kasnog grčko-italskog tipa iz 2. st. po Kr.

Na pješčano morsko dno od rta Sorinja potonuo je brod s teretom vinskih amfora tzv. kasnog grčko-italskog tipa. U trenutku otkrića nalazište je bilo potpuno očuvano, a nakon preliminarne dokumentacijske kampanje privremeno je zaštićeno željeznim kavezom.

Spinut/Split - Potopljeni ostatci obalnog dijela rimskog gospodarskog kompleksa iz prvih stoljeća po Kr.

Među potopljenim ostatcima rimskog gospodarskog kompleksa, smještenog u blizini antičkih gradova Spalatum i Salona, pronađene su globularne hispanske i sjevernoafričke cilindrične amfore, iskorištene za drenažu močvarnog prostora i stvaranje operativne platforme.  

Projekt Sv. Jerolim (Suđurađ) - Istraživanje brodoloma broda Sv. Jerolim, potonulog 1576. kod otoka Šipana

Brod Sv. Jerolim bio je vlasništvom bogatog poduzetnika Jere Primojevića iz Dubrovnika. Nakon brodoloma koji se dogodio 1576. nedaleko hridi Mali školj na ulazu u uvalu Suđurađ, brodska je oprema dijelom spašena od strane ronilaca grčkog podrijetla.

Šibenski akvatorij - Dobro očuvani ostatci malog trgovačkog broda s teretom amfora tipa Korint B iz 3. st. pr. Kr.

U Šibenkom akvatoriju nedavno su otkriveni ostatci manjeg trgovačkog broda koji je prevozio teret u amforama tipa Korint B. Riječ je o neopljačkanim ostatcima brodoloma iz 3. st. pr. Kr., rasutima po padini morskog dna u dužini od pedesetak metara.

Tarac, uvala/Kornat - Ostatci ranokršćanskog kompleksa i pripadajuće mu lučice kraj crkve sv. Marije, Gospe od Tarca

U uvali Tarac na otoku Kornatu očuvali su se ostatci ranokršćanskog kompleksa povezanog s obližnjom utvrdom Turetom. Kompleks leži na ostatcima rimske gospodarske vile, a bio je vjerojatno sastavnim dijelom bizantskog obrambenog sustava duž istočne jadranske obale.

TRITON - Projekt istraživanja baštine na velikim dubinama

Projekt TRITON realiziran je u suradnji Sveučilišta u Zadru i udruge AURORA Ocean Exploration and Education Trust, u podmorju otoka Hvara.  Cilj projekta bio je razvijanje metodologije otkrivanja lokaliteta od arheološkog i biološkog značenja, uz pomoć bočno skenirajućeg sonara, daljinski upravljane ronilice i geološko-strukturnog dubinomjera. 

Trstenik/Kaštel Sućurac - Potopljeni ostatci rimskog gospodarskog kompleksa u neposrednoj blizini Salone

Potopljeni ostatci rimske vile sastoje se od drvenih priobalnih struktura, hispanskih globularnih amfora i perforiranih dolija. Za učvršćenje obale bio je iskorišten i jedan namjerno potopljeni brod. Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini antičke Salone, prijestolnice rimske provincije Dalmacije.

Tureta, utvrda/Kornat - Utvrda iz 6. st. po Kr., u neposrednoj blizini plodnog polja Tarac

Utvrda Tureta nalazi se na istoimenoj uzvisini, povrh crkve Sv. Marije, Gospe od Tarca, na otoku Kornatu. Pretpostavka je kako je izgrađena u 6. st. po Kr. kao dio bizantskog obrambenog sustava. Utvrda je najupečatljiviji spomenik kornatskog arhipelaga, jer se do danas očuvala gotovo u punoj visini.

Vlaška mala, uvala/Pag - Odlično očuvan brodolom iz 1. st. pr. Kr.

Potpuno očuvano nalazište potonulog broda s teretom amfora tipa Lamboglia 2. iz 1. st. pr. Kr. dokumentirano je i zaštićeno željeznim kavezom. Na morskom se dnu nalazi stotinjak potpuno očuvanih amfora, dvije olovne prečke antičkih olovno-drvenih sidara, te dio brodskog žrvnja.

Valmartina (Barbat)/Rab - Ostatci malog pristaništa uz gospodarski posjed iz rimskog doba

U priobalju na području Pudarice, Mirina i Valmartine (Barbat) nalaze se očigledni tragovi rimskih konstrukcija. U okviru projekta Arheološka karta otoka Raba provedeno je sustavno rekognosciranje koje je rezultiralo otkrićem potopljenog pristaništa manjih dimenzija, koje se vjerojatno sastojalo od dva međusobno povezana mala mola.

Vis, luka - Potopljeni ostatci lučkih i gospodarskih struktura antičkog grada Issa

U plitkome moru viške luke, od poluotoka Prirovo do uvale Stonca, vidljivi su ostatci operativne obale grčke kolonije Issa, i kasnijeg rimskog naselja. Među nalazima se ističu djelomično očuvani prošupljeni doliji, ukopani u morsko dno. 

Veli Školj/Pakoštane - Dobro očuvani ostatci kasnoantičkog broda

U podmorju otočića Velog Školja pred Pakoštanima otkriveni su ostatci relativno dobro očuvanoga kasnoantičkog broda. Godine 2007. i 2008. nalazište je istraženo u suradnji s Centrom Camille Jullian, s ciljem primjene suvremene metodologije istraživanja brodskih konstrukcija. 

Vranjic - Potopljeni ostatci naselja, od prapovijesti do ranog novog vijeka

Tijekom građevinskih radova koji su zahvatili zapadnu i južnu obalu stare gradske jezgre Vranjica otkriveni su brojni tragovi nekadašnjega naselja s kontinuitetom od srednjeg/kasnog brončanog doba do danas.