Prezime, ime
Država Institucija

Allah Ibrahim, Menna Egypt Centar za arheologiju pomorstva i podvodnu kulturnu...

Asić, Ivana Croatia Hrvatski povijesni muzej

Babara, Ante Croatia

Babara, Niko Croatia

Baika, Kalliopi Greece Sveučilište Aix Marseille

Bakran-Petricioli, Tatjana Croatia Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta...

Balenović, Dubravko Croatia

Baričević, Marko Croatia Ronilački klub Sveti Roko

Batur, Katarina Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Belamarić, Josip Institut za povijest umjetnosti, Centar Cvito Fisković

Belošević, Mirko Croatia Ronilački klub Sveučilišta u Zadru ZADRON

Benvin, Vito Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Bianchimani, Olivier France Nezavisni profesionalac

Birin, Stipica Ronilački centar Vodice Dive

Blanchard, Sofia United Kingdom Odjel za arheologiju, Sveučilište u Oxfordu

Blažević, Tena Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Boetto, Giulia France Centar Camille Jullian (Sveučilište Aix-Marseille, C...

Bondioli, Mauro ARS NAUTICA Institut za pomorsku baštinu

Bonković, Slobodan Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Boršić, Luka Croatia Institut za filozofiju

Borzić, Igor Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Bouman, David Netherlands Nezavisni profesionalac

Brkan Klarin, Zrinka Croatia Ronilački klub Sveučilišta u Zadru ZADRON

Brusić, Zdenko Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Brzac, Marino Croatia Nezavisni profesionalac

Buczynski, Alexander Croatia Hrvatski institut za povijest

Buczynski, Eva Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Budsberg, Nicolas Sveučilište Texas A&M

Butorac, Valerija Croatia Ronilački klub Sveučilišta u Zadru ZADRON

Buxton, Bridget Sveučilište Rhode Island

Casaban, Jose L. Spain  Sveučilište Texas A&M

Castro, Mariana Portugal

Castro, Filipe Sveučilište Texas A&M

Cimperman, Mirta Hrvatska Sveučilište u Zadru,Odjel za ekologiju, agronomiju i...

Cuellar, Sam Sveučilište Texas A&M

Cukrov, Nuša Croatia Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer...

Cukrov, Neven Croatia Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer...

Čepo, Mirko Croatia ARS NAUTICA Institut za pomorsku baštinu

Čoralić, Lovorka Croatia Hrvatski institut za povijest

Čule, Suzana Croatia Sveučilište u Zadru

Čvrljak, Matko Denmark Muzej vikinških brodova

Ćorković, Sara Slovenia Oddelek za arheologijo, Univerza v Ljubljani FF - Fi...

Damelet, Loïc France Centar Camille Jullian (Sveučilište Aix-Marseille, C...

Despotušić, Branka Hrvatska

DiMucci, Arianna United States of America Sveučilište Texas A&M

Divić, Anton France Sveučilište Aix Marseille

Domančić, Jerko Croatia

Donelli, Ivo Croatia Odjel za konzervaciju-restauraciju, Umjetnička akade...

Dorušić, Vedran Croatia Foka d.o.o.

Dostal, Chrisopher Sveučilište Texas A&M

Drap, Pierre France Centar Camille Jullian (Sveučilište Aix-Marseille, C...

Dreutter, Simon Germany Sveučilište Jacobs

Dugonjić, Pavle Croatia Hrvatski restauratorski zavod

Dumas, Vincent France Centar Camille Jullian (Sveučilište Aix-Marseille, C...

Durbin, Derik United States of America Sveučilište Leicester

Džino, Danijel Australia Filozofski fakultet, Sveučilište Macquarie

Đurić, Tomislav Croatia

Eifler, Gerd Michael Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Eliot, Travis United States of America Sveučilište Texas A&M

Erdelec, Antonija Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Ereš, Zoran Croatia Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer...

Eriksen, Anne Marie Denmark Pomorski muzej Danske

Ertem, Artun

Euerle, Hans-Werner Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Faivre, Sanja

Fazio, Federico Italy Nezavisni profesionalac

Ferreira, Samila Brazil Sveučilište Texas A&M

Ferreira Dominguez , Alba France Sveučilište Aix Marseille

Festini, Tena Croatia ARS NAUTICA Institut za pomorsku baštinu

Filep, Ana Croatia Hrvatski povijesni muzej

Fix, Peter United States of America Sveučilište Texas A&M

Forza, Lorenzo Italy Arheološka udruga iz Ravenne

Fougeron, Romain France Sveučilište Aix Marseille

Gatjal, Tena Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Geček, Sunčana Croatia Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer...

Geil, Wilfried Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Geil, Peter Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Girardi-Karšulin, Mihaela Institut za filozofiju

Glamać, Jelena Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Glavaš, Vedrana Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Gobbi, Andrea Italy Nezavisni profesionalac

Göllner, Milan Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Golubović, Luka Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Gonzalez Muro, Xabier Spain  Arheološka udruga iz Ravenne

Gonzalez Muro, Ruben Spain  Arheološka udruga iz Ravenne

Govorčin, Sebastian Croatia Sveučilište u Zadru

Grisonic, Maja Croatia Sveučilište u Zadru

Gunjača, Hrvoje Croatia Hrvatska Radio Televizija, Studio Šibenik

Hannes, Patrick Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Haspel, Clemens Croatia Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Hennige, Andreas Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Hettgen, Joachim Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Hies, Daniel Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Horvatinčić, Nada

Humeca, Rok Oddelek za arheologijo, Univerza v Ljubljani FF - Fi...

Iglić, Paolo Croatia Sveučilište u Zadru

Iglić, Sara Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Ilkić, Mato Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Ipsa, Costa Croatia Red Studio d.o.o.

Jelić, Katarina Ronilački centar Albamaris

Jurković Pešić, Filipa Croatia Nezavisni profesionalac

Jussian, Frederic France

Kaleb, Maja Croatia Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Katunarić, Tea Croatia Odjel za konzervaciju-restauraciju, Umjetnička akade...

Keber, Luciano Croatia Architectura Navalis Adriatica

Khedr, Mohamed Egypt Centar za arheologiju pomorstva i podvodnu kulturnu...

Knepel, Gerd Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Knežić, Dolores Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Knipp, Christina Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Kordić, Branko Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kordić, Robert Croatia Sveučilište u Zadru

Koren, Saša Slovenia Oddelek za arheologijo, Univerza v Ljubljani FF - Fi...

Kovačić, Viktor Croatia Ronilački klub Sveučilišta u Zadru ZADRON

Kramarić, Marija Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Kramer Kelemović, Ivan Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Kraus, Stefan Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Krička, Jan Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Krile, Ivana Croatia Nezavisni profesionalac

Krnčević, Željko Croatia Muzej grada Šibenika

Krneta, Mirela Croatia Red Studio d.o.o.

Krnjus, Petar Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Krol, Arthur Poland

Krstinić, Boris Nezavisni profesionalac

Kruschel, Claudia Croatia Sveučilište u Zadru

Kvokal, Željko Croatia Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer...

Lete, Jasna Hrvatska

Lete, Neven Croatia Geoarheo d.o.o.

Lete, Marko Croatia Ronilački klub Sveučilišta u Zadru ZADRON

Lickliter Mudon, Megan United States of America

Lipovac Vrkljan, Goranka Croatia Institut za arheologiju

Lisić, Nidia United Kingdom Sveučilište Bradford

Lončar, Nina Croatia Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru

Madiraca, Vinko Hrvatska Arheo KO-OP

Marinac, Miljenko Hrvatski institut za povijest

Marlier, Sabrina France Musée départemental - Arles antique

Martinčak, Matej Croatia Ronilački klub Geronimo

Mašće, Petra Croatia Sveučilište u Zadru

Matešić , Davor Croatia

Meniga, Alan Austria Nezavisni profesionalac

Miklobušec, Lara Croatia

Milišić, Vinka Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Milošević, Ante Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Mišković, Nikola Croatia Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u...

Mosfegh Monazah, Leila Iran Sveučilište Sassari

Müller, Rudolf Croatia Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Nehring, Stefan Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Néron, Aimie Canada Nezavisni profesionalac

Nicolardi, Mariangela Italy Sveučilište Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Oštarić, Marija Hrvatska Sveučilište u Zadru,Odjel za ekologiju, agronomiju i...

Pankowski, Bartosz Poland

Paoletić, Anamaria Croatia Sveučilište u Zadru

Parica, Mate Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Pavišić, Ivana Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Penezić, Abra Croatia Ronilački klub Geronimo

Peranić, Branimir Hrvatska

Pereira, Carla United States of America Sveučilište Texas A&M

Petešić, Jona Croatia Park prirode Telašćica

Petricioli, Donat Croatia Oikon d. o. o. Institut za primijenjenu ekologiju

Popović, Mislav Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Poveda, Pierre France Centar Camille Jullian (Sveučilište Aix-Marseille, C...

Protulipac, Ivana Croatia Nezavisni profesionalac

Radaljac, Mario Croatia Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Radić Rossi, Irena Croatia Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Radović, Matea Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru

Rakić, Marin Hrvatska Radio Televizija, Studio Šibenik

Rathnam, Ravi Germany Sveučilište Jacobs

Renecke, Bernd Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Rödler, Peter Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Rodríguez Pandozi, Javier Spain  Bubble Media

Rogina, Petar Croatia

Rossi, Nikola Croatia Ronilački klub Sveučilišta u Zadru ZADRON

Rudan, Smiljko Croatia Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Z...

Ruff, David United States of America Sveučilište Texas A&M

Runge, Wolfgang Germany Udruga za promidžbu podvodne arheologije (FUWA)

Rutter, Anya Germany Nezavisni profesionalac

Sabastia, Alex France Sveučilište Aix Marseille

Sajatovski, Mario Hrvatska Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru