1. Međunarodna studentska konferecija o podvodnoj arheologiji - ANNONA 2015

>Od 13. do 15. studenoga 2015. godine studenti Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru organizirali su 1. međunarodnu studentsku konferenciju o podvodnoj arheologiji - ANNONA 2015. Giulia Boetto (Centre Camille Jullian, Université Aix-Marseille, CNRS, MCC, Francuska), Jens Auer (University of Southern Denmark, Danska), David Ruff (doktorand, Texas A&M University, SAD) i Irena Radić Rossi (Sveučilište u Zadru) podržali su studentsku inicijativu, te sudjelovali priopćenjima u službenom programu konferencije.