Promidžba

Peta kategorija aktivnosti obuhvaća odnose s javnošću i jedna je od najznačajnijih faza projekta AdriaS. U njoj su angažirani glavni istraživač i svi članovi projektnog tima, putem javnih predavanja, nastupa u medijima i organiziranja izložbi tijekom čitavog vremena realizacije projekta. Aktivnosti će biti popraćene letcima i katalozima izložbi, te novinskim člancima i ostalim priopćenjima za medije.

_______________________________________________________________________________________________________

OSTVARENE PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI:

1. LETCI

2. ROLL-UP POSTERI

3. ZNANSTVENI SKUPOVI I OKRUGLI STOLOVI

 • 21. – 25. rujna 2015. - ISBSA 14 International Symposium of Boat and Ship Archaeology: Baltic and beyond, Change and continuity in shipbuilding / ISBSA 14 Međunarodni simpozij arheologije broda: Baltik i dalje, promjena i kontinuitet u brodogradnji, Gdansk (Poljska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Mariangela Nicolardi, The Post-Mediaeval Shipwreck of Gnalić (Croatia) in the light of new discoveries  / Post-srednjovjekovni brodolom kod Gnalića (Hrvatska) u svijetlu novih otkrića    Knjiga sažetaka
 • 21. – 25. rujna 2015. - ISBSA 14 International Symposium of Boat and Ship Archaeology: Baltic and beyond, Change and continuity in shipbuilding / ISBSA 14 Međunarodni simpozij arheologije broda: Baltik i dalje, promjena i kontinuitet u brodogradnji, Gdansk (Poljska) – Poster: Giulia Boetto – Irena Radić Rossi, Ancient ships from Cissa (Island of Pag, Croatia) in their cultural and historical context / Antički brodovi iz Caske (otok Pag, Hrvatska) u njihovom kulturnom i povijesnom kontekstu   Knjiga sažetaka
 • 21. – 25. rujna 2015. - ISBSA 14 ISBSA 14 International Symposium of Boat and Ship Archaeology: Baltic and beyond, Change and continuity in shipbuilding / ISBSA 14 Međunarodni simpozij arheologije broda: Baltik i dalje, promjena i kontinuitet u brodogradnji, Gdansk (Poljska) – Poster: David Ruff – Irena Radić Rossi, Roman ship in the ager of ancient Salona, capital of Roman Dalmatia: Preliminary results / Rimski brod u ageru Salone, središta rimske Dalmacije: preliminarni rezultati  Knjiga sažetaka
 • 5. – 9. listopada 2015. – Godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva – “Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru Šibensko-kninske županije“, Hotel Vrata Krke (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Tomislav Fabijanić – Marko Menđušić, Rezultati  arheoloških  istraživanja  i zaštite kulturno-povijesne baštine Kornatskog otočja u razdoblju od 2012. do 2015. godine     Program
 • 12. – 13. listopada 2015. – ANTHROPOLOGY AND TOURISM: Improving the competencies in cultural tourism / ANTROPOLOGIJA I TURIZAM: Jačanje kompetencija u kulturnom turizmu – Prezentacija: Irena Radić Rossi, Jedinstvena baština iz hrvatskog podmorja - Slučaj brodoloma kod Gnalića   Program
 • 3. – 7. studenog 2015. – Antiquitatis sollemnia antidoron Mate Suić (ASAS), Zagreb-Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Giulia Boetto, Cissa antiqua - Rezultati istraživanja u podmorju i priobalju uvale Caske na otoku Pagu
 • 9. – 13. studenog 2015. – 3rd International Syposium on Anchialine Ecosystems / 3. međunarodni simpozij na temu anhijalnih sistema, Merida (Yucantan, Meksiko) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Neven Cukrov, The anchialine caves as a fresh water resource on the Eastern Adriatic seafaring route /Anhijalne špilje kao izvor slatke vode na plovidbenoj ruti na istočnoj obali Jadrana   Knjiga sažetaka
 • 13. – 15. studenog 2015. – 1st International Students’ Conference on Underwater Archaeology ANNONA 2015. / 1. međunarodna studentska konferencija podvodne arheologije, Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi,  In Search of the Ancient Adriatic Seafarers: Past & Present of the Underwater Archaeology at the University of Zadar / U potrazi za jadranskim pomorcima prošlih vremena: Prošlost i sadašnjost podvodne arheologije na Sveučilištu u Zadru   Program
 • 13. – 15. studenog 2015. – 1st International Students’ Conference on Underwater Archaeology ANNONA 2015. / 1. međunarodna studentska konferencija podvodne arheologije, Zadar (Hrvatska), Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Giulia Boetto, Centre Camille Jullian (CNRS / Aix-Marseille Université)   Program
 • 9. – 11. prosinca 2015. – XXI International Archaeological Meeting “Building and Landscape from Prehistory to the Middle Ages – Archaeology and New Technologies” / XXI. međunarodni arheološki simpozij „Gradnja i krajolik od prapovijesti do srednjeg vijeka - Arheologija i nove tehnologije ”, Medulin (Hrvatska) – Prezentacija: Katarina Batur - Mate Parica,  Rezultati primjene novih tehnologija u podmorskim arheološkim istraživanjima na Sveučilištu u Zadru / The results of the application of new technologies in the underwater archaeological research at the University of Zadar
 • 9. – 11. prosinca 2015. – XXI International Archaeological Meeting “Building and Landscape from Prehistory to the Middle Ages – Archaeology and New Technologies” / XXI. međunarodni arheološki simpozij „Gradnja i krajolik od prapovijesti do srednjeg vijeka - Arheologija i nove tehnologije ”, Medulin (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Katarina Batur, Radionica Breaking the Surface - iznimno iskustvo primjene podvodne robotike u arheologiji   Program
 • 6. – 9. siječnja 2016. – 49th Annual Conference on Historical and Underwater Archaeology / 49. godišnja konferencija povijesne i podvodne arheologije, Washington, D.C. (SAD) – Prezentacija: Jose L. Casaban, The Twelve Apostles: Conception, Outfitting and History of 16th Century Spanish Galleons / Dvanaest apostola: Osnivanje, oprema i povijest španjolskih galijuna iz 16. st.   Knjiga sažetaka
 • 11. – 13. veljače 2016. – International conference TRADE Transformations of Adriatic Europe 2nd – 9th c. / Međunarodna konferencija TRADE transformacije jadranske Europe 2. – 9. st., Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Siniša Radović – Irena Radić Rossi, Kostur deve iz rimske vile u Caski (otok Pag, Hrvatska)   Knjiga sažetaka
 • 11. – 13. veljače 2016. – International conference TRADE Transformations of Adriatic Europe 2nd – 9th c. / Međunarodna konferencija TRADE transformacije jadranske Europe 2. – 9. st., Zadar (Hrvatska) – Poster: Suzana Čule – Irena Radić Rossi, Brodolomi u Dalmaciji, 2. - 9. st. po Kr.
 • 21. travnja 2016. - Okrugli stol AdriAmphorae: Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja, Zagreb (Hrvatska) - Prezentacija: Irena Radić Rossi, Amfore tipa Korint B iz hrvatskog podmorja   Program
 • 21. travnja 2016. - Okrugli stol AdriAmphorae: Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja, Zagreb (Hrvatska) - Prezentacija: Mate Parica, Mogućnosti riboprerađivačke industrije u Pašmanskom kanalu   Program
 • 21. travnja 2016. - Okrugli stol AdriAmphorae: Amfore kao izvor za rekonstrukciju gospodarskoga razvoja jadranske regije u antici: lokalna proizvodnja, Zagreb (Hrvatska), Zagreb (Hrvatska) - Prezentacija: Smiljko Rudan, Numeričko modeliranje amfora za potrebe eksperimentalne arheologije   Program
 • 8. –10. rujna 2016. – V Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea / V. nacionalni kongres podvodne arheologije, Udine (Italija) – Poster: Maja Grisonić – Andrea Gobbi, La conservazione preliminare dei manufatti dal relitto di Gnalić (Croazia) / Preliminarna konzervacija nalaza s Gnalića (Hrvatska)
 • 22. – 25. rujna 2016. – Imperialism and identities at the edges of the Roman world 3 / Imperijalizam i identiteti na rubovima rimskoga svijeta, Petnica (Srbija) – Prezentacija: Danijel Džino – Luka Boršić, Liburnica/Liburna: Borrowing technology from the edges of the Roman world / Liburnica/Liburna: posuđivanje tehnologije s rubova rimskoga svijeta
 • 26. – 27. rujna 2016. – Znanstveni skup: Pomorski Split do početka XX. stoljeća, Split (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Mauro Bondioli – Mariangela Nicolardi, Članovi obitelji Papalić i mletačke trgovačke galije za Split krajem XVI. stoljeća   Program   Knjiga sažetaka
 • 2. – 9. listopada 2016. – Breaking the Surface: 8th international interdisciplinary field workshop of marine robotics and applications / Breaking the Surface: 8. međunarodni interdisciplinarni skup na temu podvodne robotike i aplikacija, Biograd na Moru (Hrvatska) – Prezentacija: Smiljko Rudan, Nautical archaeology from the naval architecture point of view / Arheologija broda iz perspektive pomorske arhitekture   Program   Knjiga sažetaka
 • 12. – 15. listopada 2016. – 51° Riunione Scientifica dell'Instituto Italiano di Preistoria e Protostoria: Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi / 51. znanstveni skup Talijanskog instituta za prapovijest i predpovijest: Italija između Mediterana i Europe: mobilnost, interakcije i razmjena, Forlì (Italija) ­– Prezentacija: Alberta Arena – Vedran Barbarić – Andrea Cardarelli – Blagoje Govedarica – Irena Radić Rossi – Anna Maria Tunzi Sisto, The Adriatic sea and the interactions between the two shores during the middle Bronze Age / Jadransko more i interakcije između dije obale tijekom srednjeg brončanog doba   Program
 • 25. studenog – 2. prosinca 2016. – IKUWA6  Internationaler Kongreß für Unterwasserarchäologie / IKUWA6 Međunarodni kongres podvodne arheologije, Fremantle (Australija) – Prezentacija: Mariangela Nicolardi – Irena Radić Rossi, The Gnalic shipwreck, 50 years on / Brodolom kod Gnalića, 50 godina kasnije   Program   Knjiga sažetaka
 • 25. studenog – 2. prosinca 2016. – IKUWA6  Internationaler Kongreß für Unterwasserarchäologie / IKUWA6 Međunarodni kongres podvodne arheologije, Fremantle (Australija) – Prezentacija: Nikolina Stepan – Irena Radić Rossi, Evidence of prehistoric seafaring in Dalmatia / Dokazi prapovijesne plovidbe u Dalmaciji   Program   Knjiga sažetaka
 • 25. studenog – 2. prosinca 2016. – IKUWA6  Internationaler Kongreß für Unterwasserarchäologie / IKUWA6 Međunarodni kongres podvodne arheologije, Fremantle (Australija) – Prezentacija: Giulia Boetto – Irena Radić Rossi – Katarina Batur – Maja Grisonic, Submerged coastal structures of the ancient settlement in the bay of Caska (island of Pag, Croatia) / Potpoljene obalne strukture antičkog naselja u zaljevu Caske (otok Pag, Hrvatska)   Program   Knjiga sažetaka
 • 25. studenog – 2. prosinca 2016. – IKUWA6  Internationaler Kongreß für Unterwasserarchäologie / IKUWA6 Međunarodni kongres podvodne arheologije, Fremantle (Australija) – Poster: Katarina Batur – Vladimir Bermanec, Archaeometric analysis of raw materials for lead-based pigments from shipwreck sites in the eastern Adriatic / Arheometrijske analize sirovih materijala za olovne pigmente s nalazišta brodoloma na istočnoj obali Jadrana   Program   Knjiga sažetaka
 • 30. studenog – 2. prosinca 2016. – Let the dead speak for the living: Late Bronze and Early Iron Age burials in Southeast Europe – theoretical perspectives in Balkan archaeology / Neka mrtvi pričaju za žive: Kasnobrončanodobni i ranoželjeznodobni ukopi u jugoistočnoj Europi, Beč (Austrija) – Prezentacija: Danijel Džino, Burials and social stratification in the Early Iron Age Eastern Adriatic Hinterland: problems and perspectives / Ukopi i socijalna stratifikacija u zaleđu istočnog Jadrana u ranom željeznom dobu   Program   Knjiga sažetaka
 • 4. – 8. siječnja 2017. – 50th Annual Conference on Historical and Underwater Archaeology, Fort Worth (SAD) / 50. godišnja konferencija povijesne i podvodne arheologije ­– Prezentacija: José Louis Casaban, Anatomy of a 16th century Spanish galleon: The evolution of the hull design / Anatomija španjolskog galijuna iz 16. st: evolucija dizajna trupa   Knjiga sažetaka
 • 5 – 8. siječnja 2017. – Archaeological Institute of America: 188th Annual Meeting / Arheološki institut Amerike: 188. godišnji sastanak, Toronto (Kanada) – Prezentacija: Katarina Batur – Irena Radić Rossi, Submarine Evidence of Seafaring and Seaborne Trade in Roman Dalmatia / Podvodni dokazi plovidbe i pomorske trgovine u rimskoj Dalmaciji   Program
 • 14. – 15. siječnja 2017. – 2nd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology / 2. varšavski seminar podvodne arheologije, Varšava (Poljska) – Prezentacija: Vinka Milišić – Ines Šelendić, Underwater Research on Archaeological Site in Caska Bay, Island of Pag, Croatia / Podvodno istraživanje arheološkog nalazišta u zaljevu Caska, otok Pag, Hrvatska   Program   Knjiga sažetaka
 • 14. – 15. siječnja 2017. – 2nd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology / 2. varšavski seminar podvodne arheologije, Varšava (Poljska) – Prezentacija: Tena Festini – Luka Golubović, AdriaS – Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring Project / AdriaS – projekt arheologije jadranske plovidbe i brodogradnje   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka) – Prezentacija: Katarina Batur ­– Vladimir Bermanec, The various cargo of Gagliana grossa, with special emphasis on raw materials and semi-products / Različiti teret Gagliane grosse, s posebnim naglaskom na sirove materijale i poluprodukte   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka)  – Prezentacija: Jose Luis Casaban – Kotaro Yamafune – Rodrigo de Oliveira Torres – Katarina Batur, The systematic photogrammetric recording of the Gnalić shipwreck hull remains / Sistematsko fotogrametrijsko snimanje ostataka trupa brodoloma kod Gnalića   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka)  – Prezentacija: Patrick Cassiti – Irena Radić Rossi, The products of German origin from the cargo of Gagliana grossa / Proizvodi njemačkog podrijetla iz tereta Gagliane grosse   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka)  – Prezentacija: Mariangela Nicolardi – Mauro Bondioli, The role of Gagliana grossa in the historical interpretation of the Late Renaissance period / Uloga gagliane grosse u povijesnoj interpretaciji kasnorenesansnog perioda   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka)  – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Jose Louis Casaban – Luka Boršić, The Gnalić Shipwreck in its social and cultural context / Brodolom kod Gnalića u njegovom društvenom i kulturnom kontekstu   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka)  – Prezentacija: Pere Ridao – Nuno Gracias, The methodology and the results of the AUV (Girona 500) survey of the present state of the Gnalić shipwreck site / Metodologija i rezultati AUV (Girona 500) pregleda trenutnog stanja nalazišta brodoloma kod Gnalića   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 19. ožujka 2017. – In Poseidon's Realm XXII: We're all in the same boat – the social importance of ships, rafts and ferries / U Posejdonovom carstvu XXII: Svi smo u istom brodu – društvena važnost brodova, splavi i skela, Koblenz (Njemačka)  – Prezentacija: Pere Ridao – Christa Siepenkōtter – Wolfgang Titius, The role of volunteers in the underwater archaeological research: The case study of the shipwreck of Gnalić / Uloga volontera u podvodnom arheološkom istraživanju: studij slučaja brodoloma kod Gnalića, Hrvatska   Program   Knjiga sažetaka
 • 5. – 6. svibnja 2017. – 5. Gunjačini dani – međunarodni kolokvij o Bribiru II., Bribirska glavica (Hrvatska) – Prezentacija: Danijel Džino, Između Varvarije i Breberiuma: Kasna antika i rani srednji vijek na Bribirskoj glavici. Promišljanja o urbanizmu naselja na Bribirskoj glavici   Program i knjiga sažetaka
 • 1. – 4. lipnja 2017. – 3. međunarodni skup društva za istraživanje helenističke keramike u Kaštelima, Kaštel Lukšić (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Miroslav Katić, Novootkriveni brodolom iz 4. st. pr. Kr. kod otoka Žirja (Hrvatska)   Program
 • 1. – 4. lipnja 2017. – 3. međunarodni skup društva za istraživanje helenističke keramike u Kaštelima, Kaštel Lukšić (Hrvatska) – Prezentacija: Katarina Batur – Maja Grisonic, Keramika s novootkrivenog helenističkog brodoloma kod otoka Žirju (Hrvatska)   Program
 • 15. – 17. rujna 2017. – 2nd Perspectives on Balkan Archaeology: Spheres of Interaction – Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the Late Bronze / Iron Ages (13/12th – 6/5th BCE) / 2. perspektive u balkanskoj arheologiji: sfere i interakcija – kontakti i veze između Balkana i susjednih regija u kasnom brončanom / ranom željeznom dobu (13./12. – 6./5. st. pr. Kr.), Beograd (Srbija) – Prezentacija: Irena Radić Rossi, The desegregation of former networks and the emergence of new ones. The interaction between the Apennine Peninsula and Western Balkans between MBA and the beginning of LBA / Desegregacija prijašnjih mreža i pojava novih. Interakcija između Apeninskog poluotoka i zapadnog Balkana na prijelazu iz srednjeg u kasno brončano doba   Program
 • 29. rujna 2017. – Adriatic Connectivity Workshop / Radionica jadranska povezanost, Split (Hrvatska) – Prezentacija: Alberta Arena – Vedran Barbarić – Irena Radić Rossi, The dynamics of Adriatic network in the Bronze Age. New data and methodological implications / Dinamika jadranske mreže u brončanom dobu. Novi podaci i metodološke implikacije   Program
 • 2. – 6. listopada 2017. – Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti: Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva, Kaštel Lukšić (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Dave Ruff, Rezultati istraživanja antičkog gospodarskog kompleksa na lokalitetu Trstenik u Kaštel Sućurcu   Program i knjiga sažetaka
 • 1. – 8. listopada 2017. – Breaking the Surface: 9th international interdisciplinary field workshop of marine robotics and applications / Breaking the Surface: 9. međunarodna interdisciplinarna radionica podvodne robotike i aplikacija, Biograd na Moru (Hrvatska) – Prezentacija: Nikola Mišković, Human-robot interaction under water / Interakcija čovjek-robot pod vodom   Program i knjiga sažetaka
 • 1. – 8. listopada 2017. – Breaking the Surface: 9th international interdisciplinary field workshop of marine robotics and applications / Breaking the Surface: 9. međunarodna interdisciplinarna radionica podvodne robotike i aplikacija, Biograd na Moru (Hrvatska) – Prezentacija: Kotaro Yamafune, A Methodology for Accurate and Quick Photogrammetric Recording of Underwater Cultural Heritage / Metodologija točnog i brzog fotogrametrijskog snimanja podvodne kulturne baštine   Program i knjiga sažetaka
 • 20. – 24. listopada 2017. – Under the Mediterranean: a 100 years on… / Ispod Mediterana: 100 godina kasnije…, Nicosia (Cipar) – Prezentacija: Smiljko Rudan, Irena Radić Rossi, Numerical Simulation of  the Sinking Ship Scenario, Based on the Archaeological Records / Numerička simulacija potonuća brodskog tereta, temeljena na arheološkim zapisima   Program i knjiga sažetaka
 • 20. – 24. listopada 2017. – Under the Mediterranean: a 100 years on… / Ispod Mediterana: 100 godina kasnije…, Nicosia (Cipar) – Prezentacija: José L. Casabán – Irena Radić Rossi, The San Girolamo Shipwreck (1576): Preliminary Report on the Hull Design of  a Sixteenth-Century Ragusan Nava / Brodolom San Girolamo (1576): Preliminarno izvješće o dizajnu trupa dubrovačke nave iz 16. st.   Program i knjiga sažetaka
 • 20. – 24. listopada 2017. – Under the Mediterranean: a 100 years on… / Ispod Mediterana: 100 godina kasnije…, Nicosia (Cipar) – Poster: Katarina Batur, Maritime Transport Containers in the Late Renaissance: Barrels and Casks From the Gnalić Shipwreck / Maritimni transport kasnorenesansnih spremnika: bačve i bure s brodoloma kod Gnalića   Program i knjiga sažetaka
 • 27. – 29. listopada 2017. – International Student Conference on Underwater Archaeology ANNONA / Međunarodna studentska konferencija na temu podvodne arheologije ANNONA, Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi, Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafearing / Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje   Program
 • 27. – 29. listopada 2017. – International Student Conference on Underwater Archaeology ANNONA / Međunarodna studentska konferencija na temu podvodne arheologije ANNONA, Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Katarina Batur – Adelphine Bonneau – Vincent Delmas, Gnalić Beads Project: Studying Trading Connections in Early Modern Period / Projekt perli s Gnalića: proučavanje trgovačkih puteva u ranom novom vijeku   Program
 • 27. – 29. listopada 2017. – International Student Conference on Underwater Archaeology ANNONA / Međunarodna studentska konferencija na temu podvodne arheologije ANNONA, Zadar (Hrvatska) – Prezentacija: Ines Šelendić, New glass finds from the Gnalić shipwreck and the Adratic glass production in the 16th century / Novi nalazi stakla s brodoloma kod Gnalića i proizvodnja jadranskog stakla u 16. stoljeću   Program
 • 8. – 9. studenog 2017. – 4th International Archaeological Colloquium: Roman Ceramic and Glass Manufactures. Production and Trade in the Adriatic region and beyond / IV. međunarodni arheološki kolokvij: Rimske keramičke i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru i šire, Crikvenica (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi, Antički brodolom kod otočića Sv. Petra nedaleko Ilovika – stara istraživanja nove pretpostavke   Program   Knjiga sažetaka
 • 8. – 9. studenog 2017. – 4th International Archaeological Colloquium Roman Ceramic and Glass Manufactures. Production and Trade in the Adriatic region and beyond / IV. međunarodni arheološki kolokvij: Rimske keramičke i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina na jadranskom prostoru i šire, Crikvenica (Hrvatska) – Poster: Maja Grisonić – Nikolina Stepan, Dressel 6B and "Caska 1" amphorae from the villa rustica in Caska, island of Pag (Croatia) / Dressel 6B i „Caska 1“ amfore iz villae rusticae u Caskoj, otok Pag (Hrvatska),   Program   Knjiga sažetaka
 • 17. – 18. studenog 2017. – VII. savjetovanje o morskoj tehnologiji, Rijeka (Hrvatska) – Prezentacija: Smiljko Rudan – Irena Radić Rossi, Primjena suvremenih inženjerskih metoda u arheologiji broda  Program
 • 22. – 24. studenog 2017. – ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference / ROBOT 2017.: treća iberijska konferencija o robotici, Sevilla (Španjolska) – Prezentacija: Josep Bosch – Klemen Istenič – David Ribas – Pere Ridao – Nuno Gracias – Rafael Garcia – Irena Radić Rossi, Immersive Touring For Marine Archaeology with an AUV. An application of a new compact omnidirectional camera to mapping the Gnalić shipwreck / Interaktivna tura za podvodnu arheologiju s AUV-om. Aplikacija nove kompaktne svepokretne kamere za mapiranje brodoloma kod Gnalića   Program
 • 22. – 24. veljače 2018 – VI Convegno internazionale: Venezia e il suo Stato da mar / 6. međunarodni kongres: Venecija i njezin Stato da mar, Venecija (Italija) – Prezentacija: Mauro Bondioli, La galea imperatoris: il primato tecnologico dell’Arsenale di Venezia nella prima metà del XV secolo tra mito e realtà / Galea imperatoris: Tehnološka nadmoć venecijanskog arsenala u prvoj polovici 15. stoljeća između mita i stvarnosti   Program
 • 14. – 18. ožujka 2018 – In Poseidon's Realm XXIII: Waters as a Resource, Tübingen (Njemačka) – Prezentacija: Nili Liphschitz – Irena Radić Rossi – Cemal Pulak – Dave Ruff, The Determination of Wood Species Used for Construction of the Roman Ship Found at Trstenik (Gulf of Kaštela, Croatia)  / Određivanje vrsta drveta upotrebljenog za konstrukciju rinskog broda nađenog u Trsteniku (Kaštelanski zaljev, Hrvatska)   Program
 • 15. – 17. ožujka 2018 – I. skup hrvatska ranokršćanske arheologije (HRRANA), Zagreb (Hrvatska) – Prezentacija: Irena Radić Rossi – Tomislav Fabijanić – Marko Menđušić, Rezultati istraživanja ranokršćanskog sakralnog kompleksa u uvali Tarac na otoku Kornatu (2011.–2017.)   Program i knjiga sažetaka
 • 25. – 26. travnja 2018 – 6th Annual Meeting of the UNESCO UNITWIN Network for Underwater Archaeology / 6. godišnji sastanak UNESCO UNITWIN mreže za podvodnu arheologiju, Pariz (Francuska) – Sudjelovanje: Irena Radić Rossi
 • 30. travnja – 3. svibnja 2018 – The Hidden Cultural Heritage Under Water, Under Ground and Within Buildings: The First International Conference on Cultural Heritage and Urban Restoration in the Mediterranean Countries / Sakrivena podvodna baština pod morem, pod tlom i u građevinama: prva međunarodna konferencija o kulturnoj baštini i urbanoj restauraciji u mediteranskim zemljama, Haifa (Izrael) – Prezentacija: Mauro Bondioli, Naval Historical Archaeology of Mediterranean Ships in the Middle Age and Renaissance Times: Principles and Methodology of Study / Povijesna arheologija broda mediteranskih brodova u srednjemu vijeku i renesansi: principi i metodologija proučavanja   Program

4. POZVANA JAVNA PREDAVANJA

 • 18 September 2015 – Nove povijesne spoznaje o Tarcu i Tureti / New historical knowledge on Tarac and Tureta (Irena Radić Rossi) – 18. Dani latinskog idra / 18th Days of the Lateen sail, Municipal Library, Murter (island of Murter, Croatia)
 • 15 December 2015 – Podmorski arheološki projekti na Sveučilištu u Zadru / Underwater archaeological projects at the University of Zadar (Irena Radić Rossi), Annual meeting of the Alumni Club of the University of Zadar, Old Campus, Zadar (Croatia)     Presentation
 • 27 January 2016 – Arheologija jadranskog pomorstva / Archaeology of Adriatic Seafaring (Irena Radić Rossi) - Croatian Geographical Society – Zadar, New Campus, Zadar (Croatia)     Poster
 • 2 March 2016 – Archaeology of Adriatic Shipbuilding and Seafaring (Irena Radić Rossi) – Universidade Nova de Lisboa / Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar (CHAM), Lisbon (Portugal)     Poster
 • 5 March 2016 – Brodolom kod Gnalića - Uzbudljiva priča o kasnorenesansnom svijetu / The Shipwreck of Gnalić : An Exciting Story of the Late Renaissance World (Irena Radić Rossi), Cultural Centre, Tkon (Croatia)     Poster
 • 21 March 2016 - Studijski posjet Sveučilištu Texas A&M / Study visit at Texas A&M University (Katarina Batur, Matko Čvrljak) - International Centre for Underwater Archaeology in Zadar, Zadar (Croatia)     Press release
 • 21 April 2016 - Turistički potencijal arheoloških istraživanja na primjerima odabranih lokacija zadarsko-šibenske regije / Touristic potential of the archaeological research illustrated through selected sites in the Zadar-Šibenik region (Tomislav Fabijanić - Katarina Batur) - University of Zadar, Zadar (Croatia) - in the framework of the manifestation Rythm of Culturism 2016
 • 23 April 2016 - Otok Pag u antičko doba / The island of Pag in Roman times (Maja Grisonic - Katarina Batur) - Pansion Zavičaj, Vlašići (Croatia) - in the framework of eco-action Plava čistka     Poster

5. IZLOŽBE

 • 3 March 2016 – The Shipwreck of Gnalić : An Exciting Story of the Late Renaissance World (author: Katarina Batur), Cultural Centre, Tkon (island of Pašman)     Poster
 • 27 April 2016 - 'Brodolom kod Gnalića' - Prezentacija rezultata radionice održane u okviru Festivala Znanosti 2016 - Izložbeni prostor Sv. Dimitrija, Stari kampus, Sveučilište u Zadru     Poster

6. OSTALA DOGAĐANJA

 • 12 August 2015 – participation to traditional sailing boats manifestation Dani male drvene brodogradnje / Days of small-scale wooden shipbuilding, Betina (island of Murter)
 • 29 August 2015 – public presentation of the Gnalić excavation at the manifestation Hrvatski otočki proizvod / Croatian island product, Tkon (island of Pašman)
 • 26 January 2016 – public presentation of the trekking event Škraping 2016 (Tkon, 5 March 2016), including the exhibition and the public talk on the Gnalić shipwreck

7. NASTUPI U MEDIJIMA

 • 5 July 2015 – HRT National Television / TV Show: More (The Sea) – Theme: The Suđurađ Shipwreck excavation (http://www.hrt.hr/enz/more/291146/)
 • 18 December 2015 – HRT National Television / TV News – Theme: Discovery of the 3rd c. BC shipwreck in the Šibenik Archipelago
 • 20 December 2015 – HRT National Television / TV Show: More (The Sea) – Theme: Discovery of the 3rd c. BC shipwreck in the Šibenik Archipelago
 • 28 December 2015 – Šibenski portal (http://sibenskiportal.hr/2015/12/28/foto-neprocjenjiva-vrijednost-novo-nalaziste-u-sibenskom-akvatoriju/) – Theme: Neprocjenjiva vrijednost: Novo nalazište u šibenskom akvatoriju / Inestimable value: New site in the Šibenik aquatory

8. AdriaS VIZUALNI IDENTITET